Barakaldo zifratan

Behatokiak unean-uneko gaurkotasun sozioekonomikoaren berri ematen digu. Horretarako, bi tresna erabiltzen ditu: batetik, kategoriaka taldekatutako adierazle multzoa, eta bestetik, zenbait txosten-bilduma.

Lurraldea eta demografia - 37 adierazle -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Biztanleen guztizkoa INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
100.313 2017 100.435 2018
      Emakumeak INE 51.793 2017 51.886 2018
      Gizonak INE 48.520 2017 48.549 2018
Biztanleriaren dentsitatea (bizt./km2) Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
3.403,37 2016 3.922,2 2018
Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (%) INE 0,28 2017 0,12 2018
Dependentzia indizea
((bizt. < 15 + bizt. > 64) / bizt. 15etik 64ra) x 100
INE 55,46 2017 56,13 2018
Zahartze indizea
(bizt. > 64 / bizt. guztira) x 100
INE 22,37 2017 22,62 2018
Gainzahartze indizea
(bizt. 75 edo gehiago / bizt. 65 edo gehiago) x 100
INE 53,94 2015 53,43 2016
Amatasun indizea
(bizt. 0tik 4ra / emakumeak 15tik 49ra) x 100
INE 21,09 2017 20,18 2018
Ordezkapen indizea
(bizt. 20tik 29ra / bizt. 55tik 64ra) x 100
INE 57,10 2017 56,72 2018
Haurtzaro indizea
(bizt. 0tik 14ra / bizt. guztira) x 100
INE 13,31 2017 13,33 2018
14 urtetik beherakoak INE     13.132 2016
60 urtetik gorakoak INE     28.349 2016
65 urte eta gehiago duen biztanleriaren ehunekoa % INE     22,29 2016
Batez besteko adina INE     45,57 2016
Jaiotzak INE 831 2016 807 2017
Jaiotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 8,30 2016 8,06 2017
Ugalkortasun tasa orokorra
(Jaiotakoak / Emakumeak 15tik 49ra) (‰ biztanle)
INE 38,41 2016 37,74 2017
Heriotzak INE 1.103 2016 1.135 2017
Heriotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 11,02 2016 11,33 2017
Hazkunde begetatiboa INE -272 2016 -328 2017
Ezkonduak INE 364 2016 348 2017
Ezkontza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 3,64 2016 3,47 2017
Immigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.483 2015 1.869 2016
Emigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.673 2015 1.453 2016
Kanpo migrazio saldoa Eustat -190 2015 416 2016
Barne migrazio saldoa Eustat 10 2015 240 2016
Atzerrian jaiotako biztanleriaren ehunekoa % INE 6,21 2017 6,67 2018
Atzerrian jaiotako biztanleria INE 6.234 2017 6.695 2018
     Emakumeak INE 3.148 2017 3.423 2018
     Gizonak INE 3.086 2017 3.272 2018
Oinarrizko ikasketak edo beheragokoak dituen biztanleria Eustat     47.515 2016
Ikasketa profesionalak dituen biztanleria Eustat     16.453 2016
Bigarren mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     17.715 2016
Goi eta erdi-goi mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     5.641+11.079
16.720
2016
Biztanleria euskalduna 2 urte edo gehiago dutenak Eustat 17.679 2011 24.307 2016

 

Lan merkatua - 16 adierazle

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Kontratuak Lanbide
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
2.448 2019/01 2.154 2019/04
     Emakumeak Lanbide 1.535 2019/01 1.272 2019/04
     Gizonak Lanbide 913 2019/01 882 2019/04
Kontratuen hileko hazkundea Lanbide -8,62 2019/01 6,32 2019/04
Kontratuen urteko hazkundea Lanbide -1,25 2019/01 -6,47 2019/04
Pertsona langabetuak Lanbide 6.642 2019/01 6.615 2019/04
     Emakumeak Lanbide 3.729 2019/01 3.759 2019/04
     Gizonak Lanbide 2.913 2019/01

2.856

2019/04
Langabezia-tasa Lanbide 13,58 2019/01 13,53 2019/04
     Emakumezkoen langabezia-tasa Lanbide 15,66 2019/01 15,79 2019/04
     Gizonezkoen langabezia-tasa Lanbide 11,61 2019/01 11,38 2019/04
Erregistratutako langabeziaren hileko hazkundea Lanbide 1,17 2019/01 0,09 2019/04
Erregistratutako langabeziaren urteko hazkundea Lanbide -7,98 2019/01 -9,71 2019/04
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko langabetuen proportzioa Lanbide 10,45 2019/01 10,41 2019/04
Afiliatuak Seguridad Social 29.267 2019/01 29.226 2019/04
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko landuen proportzioa INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
46,06 2019/01 45,97 2019/04

 

Hirigintza eta etxebizitza - 57 adierazle

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Udalerriko azalera (Ha) Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
    2.500 2018
Kalifikazio globala;
Bizitegi azalera (Ha)
Udalplan
(Informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua)
396
% 15,86
2014 396,45
% 15,86
2018
Jarduera ekonomikoen azalera (Ha) Udalplan 198
% 7,91
2014 194,65
% 7,77
2018
Sistema Orokorren azalera (Ha) Udalplan 278
% 11,13
2014 281,59
% 11,23
2018
Urbanizaezina denaren azalera (Ha) Udalplan 1.627
% 65,10
2014 1.627,31
% 65,10
2018
KONTSOLIDATUTAKO ETXEBIZITZA HIRI LURZORUA
Bizitegi lurzoruaren azalera (Ha) Udalplan 396,45 2017 338,5 2018
Gaur egungo etxebizitza kopurua Udalplan 47.676 2017 47.445 2018
Egiteko dauden etxebizitza libre kopurua Udalplan 4.180 2017 372 2018
Egiteko dauden BOE etxebizitzak Udalplan 823 2017 127 2018
Tasatutako etxebizitzak Udalplan 0 2017 0 2018
Guztirako etxebizitzen kopurua Udalplan 51.856 2017 51.864 2018
Egiteko dagoen eraikigarritasuna (mila m2 s) Udalplan 444,7 2017 530,22 2018
Baimendutako etxebizitza berrien lizentziak Udalplan     134 2017
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA
Kontsolidatutako azalera (Ha) Udalplan 194,65 2017 192,26 2018
     Okupatutako azalera (Ha) Udalplan 180,44 2017 179,55 2018
     Hutsik dagoen azalera (Ha) Udalplan 14,21 2017 12,71 2018
Egiteko dagoen eraikigarritasuna (mila m2 s) Udalplan 63,9 2017 57,19 2018
SISTEMA OROKORRETARAKO LURZORUA
Sistema orokorren guztirako azalera (Ha) Udalplan 281,59 2017 281,59 2018
     Ekipamenduak (Ha) Udalplan     37,35 2018
     Espazio libreak (Ha) Udalplan     131,19 2018
     Bideak (Ha) Udalplan     41,28 2018
     Trenbidea (Ha) Udalplan     2,69 2018
     Oinarrizko azpiegiturak (Ha) Udalplan     20,31 2018
     Ibaiaren ibilgua (Ha) Udalplan     48,77 2018
Urbanizaezina den lurzoruaren guztirako azalera Udalplan 1.627,31 2017 1627,31 2018
     Babes berezia (Ha) Udalplan     43,15 2018
     Ingurumen hobekuntza (Ha) Udalplan     465,86 2018
     Basogintza (Ha) Udalplan     815,17 2018
     Nekazal eta Landazabala (Ha) Udalplan     146,24 2018
     Azaleko uren babesa (Ha) Udalplan     124,25 2018
     Zehaztu gabeko erabilerak (Ha) Udalplan     32,64 2018
Eraikinak guztira INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
    3.673 2001
Egoera onean dauden eraikinak INE     2.802 2001
Egoera eskasean dauden eraikinak INE     434 2001
Egoera txarrean dauden eraikinak INE     151 2001
Aurri egoeran dauden eraikinak INE     77 2001
Igogailurik gabe 2 solairu edo gehiagoko etxebizitza eraikinak (%) Udalmap     76,37 2001
Ekipamenduak eta eraikin irisgarriak (%) Udalmap 7,86 2005 41,67 2009
Hutsik dauden familia etxebizitzak Udalmap 7,27 2001 8,28 2011
Bizitegi lurzoruan etxebizitza dentsitatea (Etxebizitzak/Ha) Udalmap 109,37 2004 121,39 2017
50 urte baino gehiagoko antzinatasuna duten familia etxebizitzak (%) Udalmap 12,09 2001 36,54 2016
Familia etxebizitzen batezbesteko atzinatasuna (%) Udalmap 37,93 2001 55 2016
Familia etxebizitzen batezbesteko azalera (m2) Udalmap 71,16 2001 74,20 2016
Etxebiden jasota dauden etxebizitza eskaerak (biztanleak ‰) Udalplan 29,34 2005 43,67 2017
Etxeak guztira INE 34.216 2001 41.985 2011
Etxeak alokairuan INE     1.411 2001
LOKALAK
Lokalak guztira INE     6.286 2001
     Lokal aktiboak INE     3.654 2001
     Lokal ez aktiboak INE     2.632 2001
Lokal aktiboak: Osasun ekipamenduak (anbulatorioak, ospitaleak) INE     27 2001
Lokal aktiboak: Hezkuntza ekipamenduak (eskolak, haurtzaindegiak) INE     78 2001
Lokal aktiboak: Gizarte ongizatearen ekipamenduak (zaharren egoitza, eguneko zentroa) INE     57 2001
Lokal aktiboak: Kirol edo kultura ekipamenduak (antzerkia, zinea) INE     44 2001
Lokal aktiboak: Merkataritza lokalak INE     1.472 2001
Lokal aktiboak: Bulegoak INE     1.813 2001
Lokal aktiboak: Industria lokala INE     162 2001
Lokal aktiboak: Nekazaritza lokala INE     1 2001

 

Jarduera ekonomikoa - 14 adierazle -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Establezimendu guztiak Eustat (Euskal Estatistika Erakundea)
JEGID (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda)
6.027 2017 6.001 2018
Establezimenduek sortutako enplegua Eustat - JEGID 29.599 2017 29.782 2018
Mikroenpresek sortutako enpleguaren % Eustat - JEGID 35 2017 --- 2018
Establezimenduen batez besteko tamaina (langileak) Eustat - JEGID 4,91 2017 4,96 2018
JARDUERAREN ARABERAKO ESTABLEZIMENDUAK
Industria eta energia Eustat 197 2017 187 2018
Eraikuntza Eustat 979 2017 999 2018
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza Eustat 2.633 2017 2.589 2018
Informazioa eta komunikazioak Eustat 121 2017 122 2018
Finantza jarduerak eta aseguruak Eustat 165 2017 160 2018
Higiezinen jarduerak Eustat 96 2017 101 2018
Jarduera profesionalak Eustat 759 2017 750 2018
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna Eustat 523 2017 540 2018
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza Eustat 21 2017 23 2018
Bestelako zerbitzu-jarduerak Eustat 533 2017 530 2018

 

Besterlako adierazleak

Adierazleak Baloreak Iturria Argitalpenaren
data
Bisitari profesionalak:
Bilbao Exhibition Centre
45.920 Garapen
(Garapen Agentzien Euskal Elkartea)
2010
Publiko orokorraren bisitariak:
Bilbao Exhibition Centre
1.292.074 Garapen 2010

 

SUBIR