Barakaldo zifratan

Behatokiak unean-uneko gaurkotasun sozioekonomikoaren berri ematen digu. Horretarako, bi tresna erabiltzen ditu: batetik, kategoriaka taldekatutako adierazle multzoa, eta bestetik, zenbait txosten-bilduma.

Lurraldea eta demografia - 37 adierazleak -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Biztanleen guztizkoa INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
100.313 2017 100.435 2018
      Emakumeak INE 51.793 2017 51.886 2018
      Gizonak INE 48.520 2017 48.549 2018
Biztanleriaren dentsitatea (bizt./km2) Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
3.403,37 2016 3.922,2 2018
Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (%) INE 0,28 2017 0,12 2018
Dependentzia indizea
((bizt. < 15 + bizt. > 64) / bizt. 15etik 64ra) x 100
INE 55,46 2017 56,13 2018
Zahartze indizea
(bizt. > 64 / bizt. guztira) x 100
INE 22,37 2017 22,62 2018
Gainzahartze indizea
(bizt. 75 edo gehiago / bizt. 65 edo gehiago) x 100
INE 53,94 2015 53,43 2016
Amatasun indizea
(bizt. 0tik 4ra / emakumeak 15tik 49ra) x 100
INE 21,09 2017 20,18 2018
Ordezkapen indizea
(bizt. 20tik 29ra / bizt. 55tik 64ra) x 100
INE 57,10 2017 56,72 2018
Haurtzaro indizea
(bizt. 0tik 14ra / bizt. guztira) x 100
INE 13,31 2017 13,33 2018
14 urtetik beherakoak INE     13.132 2016
60 urtetik gorakoak INE     28.349 2016
65 urte eta gehiago duen biztanleriaren ehunekoa % INE     22,29 2016
Batez besteko adina INE     45,57 2016
Jaiotzak INE 831 2016 807 2017
Jaiotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 8,30 2016 8,06 2017
Ugalkortasun tasa orokorra
(Jaiotakoak / Emakumeak 15tik 49ra) (‰ biztanle)
INE 38,41 2016 37,74 2017
Heriotzak INE 1.103 2016 1.135 2017
Heriotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 11,02 2016 11,33 2017
Hazkunde begetatiboa INE -272 2016 -328 2017
Ezkonduak INE 364 2016 348 2017
Ezkontza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 3,64 2016 3,47 2017
Immigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.483 2015 1.869 2016
Emigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.673 2015 1.453 2016
Kanpo migrazio saldoa Eustat -190 2015 416 2016
Barne migrazio saldoa Eustat 10 2015 240 2016
Atzerrian jaiotako biztanleriaren ehunekoa % INE 6,21 2017 6,67 2018
Atzerrian jaiotako biztanleria INE 6.234 2017 6.695 2018
     Emakumeak INE 3.148 2017 3.423 2018
     Gizonak INE 3.086 2017 3.272 2018
Oinarrizko ikasketak edo beheragokoak dituen biztanleria Eustat     47.515 2016
Ikasketa profesionalak dituen biztanleria Eustat     16.453 2016
Bigarren mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     17.715 2016
Goi eta erdi-goi mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     5.641+11.079
16.720
2016
Biztanleria euskalduna 2 urte edo gehiago dutenak Eustat 17.679 2011 24.307 2016

 

Lan merkatua - 16 adierazleak

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Kontratuak Lanbide
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
2.911 2018/11/01 2.679 2018/12/01
     Emakumeak Lanbide 1.774 2018/11/01 1.643 2018/12/01
     Gizonak Lanbide 1.137 2018/11/01 1.036 2018/12/01
Kontratuen hileko hazkundea Lanbide 3,26 2018/11/01 -7,97 2018/12/01
Kontratuen urteko hazkundea Lanbide 7,77 2018/11/01 -4,63 2018/12/01
Pertsona langabetuak Lanbide 6.565 2018/12 6.642 2019/01
     Emakumeak Lanbide 3.591 2018/12 3.729 2019/01
     Gizonak Lanbide 2.974 2018/12 2.913 2019/01
Langabezia-tasa Lanbide 13,42 2018/12 13,58 2019/01
     Emakumezkoen langabezia-tasa Lanbide 15,03 2018/12 15,66 2019/01
     Gizonezkoen langabezia-tasa Lanbide 11,88 2018/12 11,61 2019/01
Erregistratutako langabeziaren hileko hazkundea Lanbide -1,00 2018/11/01 -2,81 2018/12/01
Erregistratutako langabeziaren urteko hazkundea Lanbide -6,90 2018/11/01 -8,05 2018/12/01
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko langabetuen proportzioa Lanbide 10,59 2018/11/01 10,29 2018/12/01
Afiliatuak Seguridad Social 29.553 2018/11/01 30.039 2018/12/01
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko landuen proportzioa INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
45,89 2018/07/01 47,25 2018/12/01

 

Hirigintza eta etxebizitza

Adierazleak Baloreak Iturria Argitalpenaren
data
EGOITZARAKO LURZORUA
Azalera (ha) 396,45 Udalplan (Informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua) 2017
Dauden etxebizitzak 47.676 Udalplan 2017
Etxebizitza berriak 4.180 Udalplan 2017
          Etxebizitza libreak 3.357 Udalplan 2017
          Etxebizitza BPE 823 Udalplan 2017
Gauzatzeke eraikigarritasuna (mila m2 s) 444,7 Udalplan 2017
Etxebizitzak guztira 51.856 Udalplan 2017
EKONOMIA-JARDUERETAKO LURZORUA GUZTIRA
Azalera (ha) 194,65 Udalplan 2017
          Hartutako azalera (ha) 180,44 Udalplan 2017
          Azalera hutsa (ha) 14,21 Udalplan 2017
Gauzatzeke eraikigarritasuna (mila m2 s) 63,9 Udalplan 2017
Sistema orokorrak (ha) 281,59 Udalplan 2017
Lurzoru urbanizaezina (ha) 1.627,31 Udalplan 2017
Udalerriko azalera (ha) 2.500 Udalplan 2017
Hiri-lurzorua % 23,44 Garapen
(Garapen Agentzien Euskal Elkartea)
2016
Zoru urbanizaezina % 65,1 Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
2014
Familia-etxebizitzen batezbesteko azalera (m2) 74,2 Eustat 2016
Eraikin guztiak 3.673 Garapen 2001
Eraikinak egoera onean 2.802 Garapen 2001
Eraikinak egoera eskasean 434 Garapen 2001
Etxe guztiak 41.471 INE
(Espainiako Estatistika Institutua)
2016
Etxeen batezbesteko tamaina 2,41 INE 2016
Lokal guztiak 6.286 Garapen 2010
Lokal aktiboak 3.654 Garapen 2010
Jardunik gabeko lokalak 2.632 Garapen 2010
Osasunerako hornikuntza
(anbulatorioak, ospitaleak)
26 Garapen 2010
Hezkuntzarako hornikuntza
(ikastetxeak, haurtzaindegiak)
78 Garapen 2010
Gizarte-ongizateko hornikuntza
(adinduen elkartea, eguneko zentroak)
57 Garapen 2010
Kirola eta kulturarako hornikuntza
(teatro, zinema)
44 Garapen 2010
Merkataritza-lokalak 1.472 Garapen 2010
Bulegoak 1.813 Garapen 2010
Industria-lokalak 162 Garapen 2010
Nekazaritza-lokalak 1 Garapen 2010

 

Jarduera ekonomikoa - 14 adierazleak -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Establezimendu guztiak Eustat (Euskal Estatistika Erakundea)
JEGID (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda)
6.027 2017 6.001 2018
Establezimenduek sortutako enplegua Eustat - JEGID 29.599 2017 29.782 2018
Mikroenpresek sortutako enpleguaren % Eustat - JEGID 35 2017 --- 2018
Establezimenduen batez besteko tamaina (langileak) Eustat - JEGID 4,91 2017 4,96 2018
JARDUERAREN ARABERAKO ESTABLEZIMENDUAK
Industria eta energia Eustat 197 2017 187 2018
Eraikuntza Eustat 979 2017 999 2018
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza Eustat 2.633 2017 2.589 2018
Informazioa eta komunikazioak Eustat 121 2017 122 2018
Finantza jarduerak eta aseguruak Eustat 165 2017 160 2018
Higiezinen jarduerak Eustat 96 2017 101 2018
Jarduera profesionalak Eustat 759 2017 750 2018
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna Eustat 523 2017 540 2018
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza Eustat 21 2017 23 2018
Bestelako zerbitzu-jarduerak Eustat 533 2017 530 2018

 

Besterlako adierazleak

Adierazleak Baloreak Iturria Argitalpenaren
data
Bisitari profesionalak:
Bilbao Exhibition Centre
45.920 Garapen
(Garapen Agentzien Euskal Elkartea)
2010
Publiko orokorraren bisitariak:
Bilbao Exhibition Centre
1.292.074 Garapen 2010

 

SUBIR