Bestelako Txostenak

Aldaera sozioekonomikoak aztertzen dituzten mota desberdineko azterlan eta txostenak biltzen ditu, aktibo bereziak nahiz lehiakortasun faktoreak antzemate aldera baita bide batez aztertutako leku nahiz eremuek dituzten barne ahuleziak ere.

SUBIR